BOS

Politické hnutí za základní pilíře společnosti

Bezpečnost

Zajistíme spolehlivou ochranu a obranu územní celistvosti a svrchovanosti České republiky a jejich občanů

Odpovědnost

Posílíme vzájemnou odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti.

Solidarita

Prosadíme a důsledně uplatníme principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem.

Novinky

Program, o kterém není potřeba diskutovat

Máme už dost chaosu, který ovládl v uplynulých letech naši politickou, ekonomickou a bezpečnostní scénu. Nelíbí se nám systematická a promyšlená likvidace armády České republiky, policie, záchranné služby, nelíbí se nám lhaní politiků, vymýšlení pseudoproblémů, maskujících skutečné úmysly a kroky vládnoucích garnitur bez ohledu na stranickou příslušnost..

Oslovujeme a budeme oslovovat všechny občany České republiky, kteří si uvědomují reálné hrozby, vyplývající z chaosu v mezinárodních vztazích, z šíření mezinárodního terorismu, islámského radikalismu, nelegální migrace, kybernetických hrozeb a hrozeb masových epidemií. Naším cílem je posílení bezpečnosti, suverenity a důvěryhodnosti České republiky jak mezi občany, tak na mezinárodní úrovni.

S čím přicházíme…

Program strany BOS

Náš program je jednoduchý a snadno jej pochopí každý, jde nám totiž především o základní pilíře, bez kterých to prostě nejde.

Pravidla našeho hnutí…

Stanovy hnutí BOS

Stanovy jsou naším zákonem, stejně jako program naší strany. Máme rádi vojenský řád a podle toho také jednáme mezi sebou.

Často kladené dotazy

Možná vás napadlo

Jste malá strana, jak se chcete prosadit?

V zájmu vyššího celku a prosperity naší země jsme schopni upozadit svá EGA a propojit se s ostatními. Náš expertní zásah je především v oblasti Bezpečnosti, Odpovědnosti a Solidarity. V těchto oblastech máme velké množství odborníků, které rádi nabídneme.

V současnosti se právě o takovéto propojování snažíme. Napříč politickým spektrem menších i větších stran vyvoláváme diskuzi na téma „Pojďme se propojit, cíl máme stejný“

Kdo za vámi stojí?

Stojí za námi především naši členové z řad bývalých vojenských a bezpečnostních specialistů.

Pokud jde o dárce a příspěvky, z 99% jsme to právě my, kdo naši stranu financují.

Spolupracujete s někým? Jste ochotni spolupracovat?

Jak již píšeme v předešlých otázkách, stojíme především o stabilní a prosperující Českou Republiku. V rámci tohoto cíle jsme proto schopni se připojit k jakémukoliv smysluplnému uskupení se společným vektorem zájmů.

Jaký je rozdíl mezi vámi a jinými malými stranami?

Největší rozdíl bude pravděpodobně v našem poslání, motivaci a tím pádem i v samotném politickém programu.

BOS má prý komunistické pozadí a historii?

Ano, stejně jako většina současných politických stran mají i naši členové komunistickou minulost.

Rádi odpovíme i na váš dotaz

Jsme zastánci přímé komunikace. Zvedněte telefon, přijďte na společné setkání nebo si s námi sjednejte schůzku. Rádi zodpovíme vše a to i to, co by se mohlo zdát jako pro nás nepříjemné.