Známe potřeby Plzeňského kraje

Jsem Krajským zastupitelem už dvě volební období. V předchozím období jsem zastával funkci předsedy Výboru pro veřejné zakázky. V současném končícím volebním období jsem byl v opozici a členem Komise pro obnovu venkova. Ve dnech 2. – 3. října 2020  se budou  konat Krajské volby,  což mne nutí k bilanci,  co se podařilo a co ne. Současná krajská vládní koalice (ČSSD, ODS, STAN, KDU-ČSL) díky těsné většině hlasů v krajském zastupitelstvu dokázala prosadit své velikášské cíle a to i bez ohledu na názory opozice. Jinými slovy drželi se hesla – „Z cizího krev neteče“.

Jako konkrétní ukázkový příklad mohu zmínit případ hned na počátku tohoto volebního období, kdy nový hejtman Bernard si přivedl kamarády na čele s p. Kýhosem a zadal jim úkol (bez výběrového řízení) ke zpracování Analýzy stavu zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji za cca. 800.000,- Kč. Uvedena analýza v podstatě nic nového nevymyslela, protože všechna použitá data byla už známá Odboru zdravotnictví. Co se opozici podařilo bylo to, že v září 2019 se krajské vládní koalici nepodařilo realizovat fůzi krajských nemocnic, která by ve skutečnosti vedla k dalšímu snížení zdravotní péče.

Pokud si někdo z občanů Plzeňského kraje myslí, jak současné krajské vládní koalici záleží na občanech tak uvedu jiný příklad. V loňském roce byl zpracován projekt na výstavbu sportovního zařízení při jedné střední škole v Plzni s přiléhavým názvem „Lehkoatletický tunel“ v hodnotě cca za 120 mil. Kč. Tohoto sportovního zařízení může optimálně využívat jen pár stovek sportovců. V téže době se také schvaloval rozpočet na vodohospodářskou infrastrukturu, která měla obdržet jen 60 mil. Kč,  z které by mělo užitek asi 590 tisíc obyvatel Plzeňského kraje. Cítíte také ten nepoměr? Bohužel, tenhle nesmysl vedení Plzeňského kraje se nepodařilo opozici hlasováním zvrátit.

Jak dále?

Od roku 2017 se začalo  formovat politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (hnutí BOS), kterému předsedám od června 2019. Sděluji, že hnutí BOS v Plzeňském kraji jde letos do Krajských voleb a náš Krajský volební program je obsažen ve třech slovech: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,SOLIDARITA.                                                                                                                                                                                                                                Kromě jiného budeme prosazovat:

  • odstřižení parazitů a pijavic od Krajského rozpočtu
  • obnovení důsledné kontroly veřejných zakázek a nesmiřitelný boj s korupcí
  • legislativní opatření a kontrolní činnost směřující k eliminaci bezpečnostních rizik ze strany cizinců

a mnoho dalších opatření, která budou uvedena na WEB stránkách hnutí:  www.hnutibos.cz

 

                                                                                                                  Ing. Věstislav Křenek,

krajský zastupitel a předseda hnutí BOS