Otevřený dopis pro kardinála Dominika Duku

OTEVŘENÝ DOPIS

Ústřední rada politického hnutí

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Hradec Králové

dne: 20. října 2020

 

kardinál Dominik Duka

Praha

 

Vážený pane kardinále,

obracíme se na Vás, inspirováni Vaší výzvou věřícím, jako na představitele největší církve v naší republice, jako na církevního hodnostáře, který má úzké kontakty s dalšími církevními organizacemi a spolky registrovaných na území ČR.

Jistě víte, v jak obtížné situaci se v současné době nachází naši občané, v jaké situaci se nachází náš stát. Současný extrémně rychlý rozmach pandemie COVUD-19 tvrdě zasáhl a drasticky ovlivnil drtivou většinu našich občanů, soukromých podnikatelů, ale i státních a veřejných institucí. Stát byl nucen enormně se zadlužit, aby získal prostředky pro udržení základních podmínek pro zachování pracovních míst, nákup a distribuci potřebných zdravotních pomůcek a přístrojů, zvýšení kapacit našich zdravotnických zařízení. Řada občanů a podnikatelů se podílela na finančních sbírkách pro nákup plicních ventilátorů a jiných potřebných zařízení a materiálu. Soukromé hotely a penziony nabídly své lůžkové kapacity pro hospitalizaci našich nemocných spoluobčanů. Mnoho lidí se zapojilo do šití nedostatkových roušek a tak bychom mohli pokračovat a dalších aktivitách našich občanů ve prospěch svých bližních.

Jsme přesvědčeni o tom, že církve v současné době poskytují duchovní útěchu a podporu svým věřícím. Již méně jsme však informováni o dalších aktivitách církví v této pro naši společnost tak těžké době. Jsme toho názoru, že by se církve a další náboženské společnosti, které pobírají na základě zákona 428/2012 Sb. (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) od státu ročně okolo 2 mld Kč, na které se skládají naši občané bez ohledu na to, zda jsou věřící či ateisté, měly v letech 2021 až 2023 zříct svých nároků na toto peněžité plnění.

Různé řeholní řády a kongregace získaly na základě zákona č. 298/1990 Sb. (Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého) množství objektů, které by mohly bezplatně nabídnout jako objekty pro hospitalizaci pacientů z nemocnic, kde je nedostatek lůžek pro nemocné s COVID-19. Zároveň by mohly poskytnout i nezbytný personál pro základní péči o tyto pacienty.

 

To jsou jen některé náměty k zamyšlení. Jsme toho názoru, že po zvážení svých možností by představitelé jednotlivých církví a náboženských společností našli další možnosti, jak pomoci občanům ČR v této těžké době.

 

Ústřední rada politického hnutí

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA