Aktuality

V současnosti pracuje URH na přípravě III. Konference hnutí BOS. Ústřední rada hnutí plánuje svolat na sobotu 19. 2. 22. III. celostátní konferenci politického hnutí BOS. Místem bude Praha. Hlavním úkolem konference bude zvolení předsedy hnutí a nové ústřední rady hutí BOS. Dále projednání Programu hnutí BOS, případně dalších dokumentů.