V Ý Z V A členům a sympatizantům politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Vážení členové a sympatizanti našeho politického hnutí. Naše země se dostává do složité bezpečnostní situace, jejíž příčinou je pandemie koronaviru. V současné době nemá smysl rozvíjet diskuse o tom, kdo zavinil to, nebo ono, zda jsou či nejsou přijímána opatření, která odpovídají realitě. Jsme v situaci, kdy se neustále rozšiřují řady těch, kteří jsou tímto virem infikováni. To od nás všech vyžaduje, abychom všichni zachovali rozvahu a v praxi naplňovali to, co je v názvu našeho politického hnutí: bezpečnost, odpovědnost a solidaritu.

Ústřední rada hnutí Vás vyzývá k tomu, aby jste zachovali rozvahu, a pokud Vám to situace umožní, aktivně se zapojte do řešení problémů spojených s realizací přijímaných opatření.  Týká se to zejména pomoci se zásobováním starších a osamělých spoluobčanů, výroby jednoduchých ochranných pomůcek (roušky) a jiných činností, které mohou ve Vašem okolí vznikat.  Tyto aktivity je však nutné koordinovat s místní samosprávou tak, aby tato činnost byla efektivní a adresná.

V době, kdy musíme očekávat kulminaci dopadů této pandemie na naší společnost, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale také v následné krizi jak v ekonomice, tak i v dalších oblastech života, musíme prokázat schopnost pracovat ve prospěch společnosti. Každý podle svých možností a svých sil.

Nehledejme spásu v opatřeních přijímaných EU, ale spoléhejme především na vlastní síly. Přejme si, abychom v nastávající složité situaci čestně obstáli. K tomu Vám ÚRH přeje hodně zdraví, vytrvalosti a optimismu.

 

Za ÚRH BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

 

předseda ÚRH:   Ing. Věstislav Křenek

Praha 18. 3. 2020