Tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 27. 6. 2020 se konala v Praze II. Celostátní konference hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS).

II. Celostátní konference zhodnotila činnost za poslední dva roky, schválila aktualizaci Stanov a schválila Program hnutí BOS – 2020, který vytyčuje směr na další dva roky.

V závěru konference zvolila nového předsedu hnutí BOS, kterým se stal Ing. Věstislav Křenek a 1. místopředsedou hnutí BOS byl zvolen JUDr. Josef Kvasnička.

 

Praha, 27. 6. 2020