Slovo předsedy hnutí BOS

 

Vážení přátelé — členové hnutí BOS,

obracím se na vás v době končícího Adventu a nastávajících Vánočních svátků tedy v době, kdy snad téměř všichni tiše bilancujeme a hodnotíme uplynulý rok a polehoučku přemýšlíme, co přinese rok 2020. Rozhodně je tornu tak i u mne, zejména pak v situaci, kdy od července 2019 jsem převzal řízení hnutí BOS.

V průběhu roku 2019 jsme plnili náročné a složité úkoly spojené s konsolidaci hnutí BOS, s výstavbou Krajských organizaci a s volbami do Evropského parlamentu. Podrobné zhodnoceni bude provedeno na II. Celostátní konferenci, která též upřesni Program hnutí na další dva roky.

V březnu 2020 proběhnou v Krajských organizacích Krajské konference, jejichž výstupy budou promítnuty v závěrech II. Celostátní konference, která se bude konat v červnu 2020. Souběžně v této době budou už probíhat i volební kampaně do Krajských a Senátních voleb, které budou v říjnu 2020. Chci věřit, že v Krajských volbách už 5% překročíme. Pevně věřím, že společnými silami toho můžeme dosáhnout.

Celý rok 2020 bude hnuti BOS pečlivě sledovat jak vnitřní, tak i mezinárodní politické procesy, které budou významně ovlivňovat život jak národních, tak i mezinárodních společenství. Samotné pokusy přepisovat jak české dějiny, tak i snahy EU nařizující přepsání dějin národních států jsou pro hnutí BOS nepřípustné. Tím je dána i oprávněnost existence našeho hnutí BOS a je pouze na nás, jak se tohoto úkolu zhostíme.

Přátelé, přeji vám všem příjemné prožití Vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2020 přeji všem hodně zdraví, pevné nervy a nezbytné štěstí, které přeje připraveným, a vy připraveni jste.

Domažlice, 23. prosince 2019 Věstislav Křenek,
předseda hnutí BOS