Ing. Svatopluk Pleva

Nezávislý kandidát do senátu ČR 2022

Ten co nemá rád válku a děla!

Jak vnímáš současnou situaci?

Občané v České republice se obecně šťastní necítí. Současná vládní garnitura negativně ovlivňuje veřejný život, uzurpují si moc na úkor obyčejných lidí. Chybí pravdivá veřejná informativnost, podíl na spolurozhodování. Energetická krize zapříčiněná politikou orientace na EU a USA. Chybí vzájemně výhodná spolupráce pro ČR na bázi oboustranně výhodných dohod. Současná eskalace nenávisti a zbrojení.

Jaké máš zkušenosti s politikou?

Zkušenosti s politikou nemám. Jen zájem o pravdivé informace pro správný a nezkreslený obraz domácí a zahraniční politiky ČR.

Jaké máš priority?

Dění v regionu Pardubice, Hradec Králové, spokojenost občanů, kontrola životního prostředí v regionu, zajištění bezpečného a spokojeného života našich dětí.

Jak se vyrovnáš s názory na zbytečnost senátu?

Senát je velmi důležitá pojistka a kontrola dolní komory parlamentu. Je volen ve většinových volbách. Volba osobností, ne politické strany. Možnost nápravy chybných rozhodnutí poslanecké sněmovny.

Jaká je úloha senátora, kdo to je?

Senátor je „ombudsman“ svého volebního obvodu. Zná problémy regionu, lidí v něm žijících. Snaha o řešení všech problémů svých voličů. Senátor musí být jednou nohou v Senátu a druhou nohou v občanském životě.

Jaké výzvy vnímáš v Pardubickém kraji?

Životní prostředí, spalovny, doprava, rozpad průmyslu a jeho podpora, zastavování orné půdy sklady nadnárodních korporací.

Jak bys vyřešil energetickou krizi?

Dodávky plynu, nafty, benzínu řešit v blízkém horizontu dvoustrannými, navzájem výhodnými smlouvami. Sestavit tým odborníků, kteří dostanou mandát vlády, prezidenta ČR jednat, uzavírat smlouvy.

Co si myslíš o nákupu letounů F-35?

K nákupu letounů, nosičů jaderných zbraní F-35, mám velké výhrady. Tento letoun je nevhodný pro ochranu vzdušného prostoru nad územím ČR z hlediska svého určení, malé max. rychlosti, velké hmotnosti a složitosti obsluhy tohoto letounu. Provoz výše jmenovaného letounu je 6,4x dražší než provoz Gripenu Jas-39 (jen pro ilustraci letová hodina Gripenu je za
1 100 000,- Kč).

Jaký je tvůj názor na konflikt na Ukrajině?

Válečný konflikt na Ukrajině: řešit uzemní, etnické, politické spory ozbrojeným konfliktem je fatální selhání diplomacie a nejvíce tím trpí obyčejní lidé. Množství zmařených životů, zničeno vše, co celý život buduješ. Jediná možná cesta řešení je tlačit, nutit obě znesvářené strany k tomu, aby co nejdříve došlo k zastavení palby a poté zasednout k mírovému jednání. Dodávky zbraní pro Ukrajinu je stejné, jako přilévat olej do ohně. Je nutné zastavit (ČR, EU, USA) s dodávkami zbraní. Toto vyzbrojování jen prodlužuje válečný konflikt. Je nutné sednou za jednací stůl a jednat o mírových smlouvách (Minsk I, Minsk II).

Ing. Svatopluk Pleva
Podplukovník letectva

Narodil se v Uherském Hradišti v roce 1963. Absolventem Vysoké vojenské letecké školy.

37 let let ve službách letectva Armády ČR. Hodnost podplukovníka, specialistou oddělení letecké techniky, inspektorem vojenského dopravního letectva, tvorba koncepce státního dozoru ve vojenském letectví, mise v Afgánistánu.

Ženatý, otcem dvou dětí. Doposud bez politické příslušnosti. Ve volném čase rád hraje tenis, jezdí na kole a lyžuje.