Gina Horylová

Kndidátka do senátu ČR 2022

Stát v rukou občanů, NE občané v rukou státu

 

Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí ?

Otázka musí znít jinak. Kdo způsobil energetickou krizi v Česku, a je tedy přímo odpovědný za zbídačení občanů a firem v ČR? Zasaženi jsou totiž všichni občané a firmy úplně stejně. Nelze diskriminovat jednu skupinu občanů na úkor druhé a obhajovat to LOGICKÝMI ARGUMENTAČNÍMI KLAMY jakéhokoli kalibru. Řešením je, aby osoby, které tuto krizi způsobily svými protiprávními rozhodnutími, přijaly trestně právní a hmotnou odpovědnost za způsobenou energetickou krizi a zbídačení občanů ČR. Na jejich místa dosadit s okamžitou platností skutečné odborníky. Proč už dávno nemohou tito odborníci, kteří znají brilantní a okamžité řešení, jak z této uměle vytvořené krize ven, tak činit? Komu slouží současní politici, když očividně ne občanům ČR? Vzhledem k tomu, že „není nic, co by Ti stát dal, aniž by Ti to předtím vzal“, budou náklady spojené s extrémně navýšenými cenami energií platit zodpovědní politikové ze svého.

Souhlasíte s manželstvím pro všechny?

Manželství od nepaměti bylo, je a bude svazkem ženy a muže, tedy pro jediná pravdivá pohlaví, aby mohli zplodit a řádně vychovat své děti – následnou generaci. V současné, dekadentní fázi společenství HOMO, kde uměle vzešla z něčích nemocných mozků dokonce i tzv. pohlaví FLUIDNÍ, máme povinnost víc než kdy jindy chránit tradiční rodinu (žena, muž, jejich děti). Neprohlubujme tu dekadenci, směřujme opačným směrem, abychom my, lidé, byli hodni přívlastku SAPIENS. Přejí-li si lidé stejných pohlaví, či jakýchsi smyšlených pohlaví, spolu žít, nic jim v tom nebrání. Zákony ČR pamatují dostatečně i na majetkové uspořádání takových svazků.

Měla by Česká republika posílat další výzbroj na pomoc Ukrajině?

U nás, na Moravě, v okrese Frýdek-Místek, slyším od veškerého zpěvného ptactva stejnou píseň. VÁLKA NA ÚZEMÍ UKRAJINY JE VÁLKOU USA PROTI RUSKU. Jak zpívají ptáci v Čechách?

Tím, že se občany zvolení zástupci – veřejní služebníci (VS) rozhodli, proti vůli většiny rozumných občanů ČR, vyzbrojovat Ukrajinu, vstoupili de facto do konfliktu s Ruskem. NATO nemá povinnost a ani nemůže chránit ČR v případě, že budeme napadeni Ruskem! Neboť politikové ČR se jako první postavili na stranu protivníka Ruska. To je ten nejzávažnější fakt.
Vyzývám námi zvolené zástupce – veřejnou službu (VS), aby neprodleně přestala vyvážet zbraně na Ukrajinu. Podpořme společně s ostatními členy EU Ukrajinu v mírovém procesu, vyvolejme společně i jednání o BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTUŘE ZAHRNUJÍC UKRAJINU I RUSKO! Tím v pravdě ukončíme utrpení lidí na Ukrajině.

Hlavní výzvou pro USA a Rusko je NÁVRAT K BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCI tak, jak v Moskvě r. 1990 slíbil americký ministr zahr. věcí Baker. USA však slib o NEROZŠIŘOVÁNÍ NATO ANI O PÍĎ SMĚREM NA VÝCHOD nedodržely, nesplnily! Jde o podvod USA, na jehož konci je stupňování rozšiřování NATO daleko na východ a obkličování Ruska. (Jak by asi reagovaly USA, kdyby Rusko učinilo totéž, co NATO? Expanze USA prostřednictvím svého vlastnictví NATO směrem na východ je proto oprávněně vnímána jako promyšlený podvod na Rusko, v němž se Ukrajina stala obětí konfliktu mezi USA a Ruskem. Nelegitimním rozšiřováním NATO směrem na východ se jeho rozloha zvětšila o 1 202 200 km čtverečních s počtem obyvatel 100 milionů! USA tím df. usilují o studenou válku č. 2, hnáni lobbisty amerického zbrojařského průmyslu pro odbytiště svých „výrobků“.
Skloňujme ve všech pádech slovo MÍR a ODZBROJENÍ.

Jaký je Váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově?

Pocházím z Ostravy, miluji náš kraj Moravskoslezský a z pozice občanky, senátorky, učiním vše, budu se bít jako lvice za to, aby takové vojenské logistické centrum ne jen v našem kraji, ale ani na jiném místě naší vlasti, nevzniklo. Vyzývám občany ČR, abychom si uvědomili, že vstupem do NATO a EU jsme pozbyli SUVERENITU. Do r. 1989 bylo 100 % státního majetku v rukou státu – jeho občanů. Po roce 1989 se majetek občanů, prostřednictvím protiprávních rozhodnutí polistopadových politiků, přesunul do soukromých rukou, většinou zahraničních vlastníků. A podle známého hesla „CO NEVLASTNÍŠ, O TOM NEROZHODUJEŠ“, rozhodují o nás bez nás tito vlastníci naší vlasti.

USA jsou vlastníky NATO, hlavními veliteli. Z uvedeného vyplývá, že smlouva s USA a ČR je jen formalita, hra na demokracii.

Každý členský stát NATO může po 20 letech svoje členství zrušit písemnou formou, kterou pošle americké vládě. ČR tak mohla učinit v r. 2019. Zatím tak ještě neučinila. Pro udržení míru nepotřebujeme žádné logistické vojenské centrum, to je naopak naším ohrožením. Pro nastolení a udržení míru potřebují všechny státy: NEUTRALITU, SUVERENITU A PRÁVO NÁRODŮ URČOVAT SVŮJ VLASTNÍ VÝVOJ.

Mnohé obyvatele Frýdku-Místku a okolí velmi trápí nedostatek zubařů. Jakým způsobem by se podle Vás dala zlepšit dentální péče v regionu?

1. Zuby jsou součástí našeho těla a neexistuje jediný legitimní důvod k tomu, aby bylo stomatologické ošetření té nejvyšší možné úrovně vyňato z bezplatné zdravotnické péče!“Nemáš penízky? Tak trháme“. S tím přišel můj syn od zubařky nechvalného jména v našem regionu. Kapitalismus do zdravotnictví absolutně nepatří, tohle se budu snažit v Senátu prosadit. Snad se nesetkám s nevědomostí, hloupostí, korupcí kolegů.

2. Úmyslně udržovaný stav přijatých studentů stomatologie na počtu 200 studentů za rok je trestuhodným činem. S okamžitou platností otevřeme v Ostravě na lékařské fakultě studijní obor stomatologie s co největším počtem přijatých uchazečů. To je cesta k nápravě.

3. Ač jste zařadili tuto otázku do tzv. regionální problematiky, sděluji, že je to problém celostátní, až na výjimečné mikroregiony, možná. Proto je potřeba se zabývat transformací stomatologie i celého zdravotnictví na celostátní úrovni. Bezzubým národem se nesmíme stát, za to budu bojovat. Navýšit platy stomatologům, poskytnout jim pomoc s výbavou ordinací, bydlením. To je správná cesta k nápravě.

Gina Horylová
Veterinární technička

Narodila se v Ostravě. Maminka byla politickou vězenkyní. Vystudovala střední veterinární školu v Kroměříži.  Celoživotní skautka od 12 let je vášnivou horolezkyní (velehory), sportovní gymnastkou a tanečnicí. Spolu s manželem vede veterinární ordinaci. Má dva syny.

Životní motto:
Neznám slovo nejde!