MÉ NÁZORY NA POSLEDNÍ UDÁLOSTI U NÁS I VE SVĚTĚ

Není dne bez násilí, terorismu, stoupající kriminality a dalších negativních jevů a to v rámci celé EU, od jihu k severu, od západu k východu. Jsem hluboce zklamán z činností EU i NATO. Proto si myslím, že je nutné buď přebudovat celou EU ve prospěch všech národů a občanů, anebo z ní vystoupit. Stejně tak je nutné vystoupit z NATO, které dle mého názoru neplní obranou funkci ale naopak funkci agresora. Jsem zastáncem “Jiříkova poselství” o sjednocení Evropy, ale ne v té podobě, ve které se nyní nachází. Současná forma EU potírá národní identitu, krmí darmošlapy a vymýšlí mnohdy nesmysly proti lidskosti.

  1. 1. 2020

OMBUDSMAN = Dle mého názoru je to zbytečná funkce, tak jako za zbytečný považuji i Senát ČR. Ústava ČR zajišťuje tři moci: zákonodárnou, výkonnou a soudcovskou. Kdyby tyto tři instituce svoje funkce vykonávaly, alespoň na 80%, tak nepotřebujeme veřejného ochránce práv – ombudsmana a ani Senát ČR. Tyto dvě instituce jsou pro občana naprosto zbytečné. Občan ČR především potřebuje mít zajištěnou bezpečnost, a to na všech úrovních a ve všech oblastech. Politici, státní a další úředníci, aby byli odpovědní ve svém konání i odpovědní za výsledky své práce.  A my všichni, abychom byli k sobě navzájem solidární.

 

  1. 12. 2019

Už několikráte jsem se vyjádřil, že historie je daná, jen její výklad se různí a to podle politických trendů. Je nezvratitelné, že II. sv. válku rozpoutal fašismus, zejména německý fašismus. Ten byl mimo jiné podporován americkým zbrojním průmyslem, který také sehrál velkou roli v druhé polovině II. světové války. Američtí zbrojaři a politici vždy hrají velkou hru, ze které jen těží. USA se zapojily do II. sv. války po té co Ruská armáda začala vítězit nad německým fašismem. Viz několik dohod a konferenci VELKÉ TROJKY např:
POSTUPIMSKÁ KONFERECE (17. 7. – 2. 8. 1945) zde se sešla velká trojka: Za USA Hary Truman, za Velkou Británii Winston Churchil resp. Clement Attele a za SSSR Josef. V. Stalin). Zde mimo jiné bylo dohodnuto, že dojde k vysídlení Němců z Československa. Teprve poté následovaly Benešovy dekrety. K tomu tato poznámka: Byl to Josef V. Stalin, který na této konferenci prosazoval, aby Němci zůstali v zemích, kde způsobili válečné škody a hrůzy a zde je pomáhali odstraňovat. Ale zástupci USA a VB prosadili, že Němci musí být pod kontrolou na německém území. A tento fakt nemůže změnit žádný politik ani pokroucený historik. Pouze je někteří z nich vykládají tak, jako starosta Řeporyjí………. Toť vše.

 

JUDr. Josef Kvasnička,
místopředseda politického hnutí
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA