KRAJSKÉ KONFERENCE

Skončilo jarní “období rouškování” a začíná období krajských konferencí BOS. Jako první proběhla dne 30. 5. konference krajské organizace kraje Karlovarského. Konference se konala ve Starém Rybníku. Kromě delegátů konference se jí zúčastnili i pozvaní hosté. Mezi nimi byla poslankyně PS PČR paní K. Maříková a z Krajského zastupitelstva Karlovarského kraje paní V. Maříková. Za ÚRH BOS se konference zúčastnil předseda ÚRH Ing. V. Křenek a 1. místopředseda ÚRH pan J. Bašta.

Delegáti konference potvrdili svoji důvěru současným členům Krajské rady. Schválili delegáty na II. celostátní konferenci, která se bude konat 27. června. K významným úkolům konference patřilo i posouzení účasti krajské organizace politického hnutí BOS v krajských volbách v tomto roce a volba kandidátů. Důležité rozhodnutí padlo i pro účast v senátních volbách. Jako kandidát na senátora za obvod Cheb, Tachov byl zvolen JUDr. J. Kvasnička.

Kromě agendy spojené s budoucností a úkoly krajské organizace se delegáti zabývali i posouzením dokumentů pro II. celostátní konferenci.