KDO JE KDO

Většina přísloví vychází z lidské zkušenosti a moudrosti. Proto by se na tato lidová přísloví nemělo zapomínat. Jedno z těch, které moje babička občas řekla, bylo: V nouzi poznáš přítele. Dokud jsem byl malý, tak jsem to vztahoval jen na tu materiální nouzi. Teprve později jsem zjistil, že to platí univerzálně.

Když jsem byl ještě chlapec školou povinný, rád jsem četl knihu Tři mušketýři. Je to kniha o krásném přátelství v pravém slova smyslu. Vždyť heslo “Jeden za všechny, všichni za jednoho” to vyjadřuje naprosto přesně. Tak, jak člověk dospívá, konfrontuje tyto své mladické ideály s životní realitou. V mnoha případech však zjišťuje, že realita se od ideálu liší, a to někdy i diametrálně.

K mým poznatkům z dospívání také patří jiná zkušenost: Charakter lidí většinou poznáš v krizové situaci. Tato krizová situace zpravidla lidi donutí k odhození své přetvářky. Lidé ztratí zábrany a začnou se projevovat v souladu se svým charakterem. To je občas dost velké překvapení pro jejich okolí. Ale i zde platí univerzálnost tohoto odhalování charakteru. Platí to i pro chování státu v krizové situaci. Vždyť stát je řízen lidmi (politiky) a tudíž v krizové situaci se v plné nahotě projeví, zda uzavřené mezinárodní smlouvy byly myšleny vážně, nebo to bylo jen prázdné politické gesto. Případně to, že tyto smlouvy měly sloužit jen jako prostředek nátlaku na státy jiné, či pro zastření skrytého úmyslu. Prostě ukáže se KDO JE KDO.

V posledních týdnech často slyšíme, že pandemie koronaviru je tak masivní, že s ním musíme vést válku. Ostatně to prohlásil nejen náš premiér, ale dokonce i generální tajemník OSN António Guterres, který řekl, že “… musíme vyhlásit válku koronaviru …”. Po něm to opakovali i další politici. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na EU. Lisabonská smlouva se jen hemží výrazem “solidarita”. V případu s válkou s koronavirem se však tato solidarita jaksi vypařila. Inu, EU strčila hlavu do písku. Byrokratický moloch nejprve kritizoval národní státy za to, že  přijímaly opatření k ochraně svých občanů a posléze se uchýlil k tomu, že začal uvažovat o nějaké finanční pomoci postiženým státům. Některé členské státy EU (například SRN) však pochopily tuto solidaritu podle hesla: Bližší košile, než kabát. Prostě a jednoduše zkonfiskovaly zdravotnický materiál, který si některé postižené státy objednaly a dopravovaly ho přes území SRN. Postiženy byly mimo jiné i členské státy EU – Itálie, Rakousko, Slovensko, ale i ČR. Hurá!!! Všichni za jednoho, jeden za všechny v praxi EU. O charakteru politiků řídících EU raději nemluvit.

No, řekl jsem si, když v krizové situaci selže byrokratický moloch – EU, máme tady ještě největší vojenskou organizaci na světě – NATO. Tam jsou vojáci a ti by se měli řídí metodou hlavního článku. To znamená, že chápou, jaká je ve válce (i ve válce proti koronaviru) priorita. Ale moje naivita se ukázala jako bezbřehá. Hned uvedu proč.

Předně, generální tajemník NATO, J. Stoltenberg prohlásil, že NATO žádá od svých členů plnění závazků ke zvýšení vojenských rozpočtů na 2% HDP a to i v době “války” proti pandemii koronaviru. No vida. Vrtulníky, tanky, transportéry jsou přednější, než životzachraňující lékařské přístroje, respirátory a další nezbytný materiál pro boj s nemocí COVID 19.

Také druhý úkol, který NATO v této době plní a plnit bude i v dalších měsících, je jedno z největších a nejrozsáhlejších cvičení NATO (co do počtu zúčastněných států, počtu vojáků a bojové techniky a prostoru, na kterém cvičení má probíhat). Má název Defender Europe 2020. Racionálně uvažující člověk by si řekl, že takovéto cvičení v době probíhající pandemie koronaviru je samo o sobě velkou hrozbou. Vždyť přesuny velkého množství vojáků napříč mnoha státy EU, které jsou zasaženy nemocí COVID 19, povede k rozsáhlému přenosu a rozšíření této nemoci. Už jen z tohoto důvodu by bylo vhodné toto cvičení zrušit (a ne jen omezit) a využít zdravotnické kapacity členských států NATO k pomoci zemím, které se s koronavirem potýkají na hranici svých možností a schopností.

NATO asi postrádá racionálně myslící lidi. Jen se divím tomu, že naši politici v čele s A. Babišem a MO ČR Metnarem ještě o tomto problému neřekli ani slovo. A to se mají naši vojáci tohoto cvičení zúčastnit a přes naše území vede několik plánovaných koridorů pro přesun cizích vojsk  na toto cvičení.

Tak, jaké jsou prognózy dalšího vývoje pandemie a následných krizí v ekonomice, monetární oblasti ale i oblastí dalších, budeme vojáky potřebovat tady, na našem území a především vojáky zdravé, bez nákazy nemocí COVID 19.

Každá vojenská koalice, pokud ji máme chápat jako věrohodnou, musí být připravena nejen válčit, ale v krizových situacích (jiných než válka) pomáhat  občanům členských zemí. V takových akcích se totiž ukazuje důvěryhodnost, či jen formálnost ve vztazích členů koalice. Ukazuje se, zda je pravdivé to mušketýrské heslo jeden za všechny, všichni za jednoho. Případně, zda je toto heslo (tedy i Severoatlantická smlouva) jen pláštík, který má zakrýt jiné úmysly. Ukáže se, zda se můžeme na své spojence spolehnout i ve složitějších situacích, než je jen “válka” s koronavirem. Maně si vzpomínám na rok 1938, kdy naši spojenci podepsaly Mnichovskou dohodu a zradili nás, místo toho, aby realizovali druhou část mušketýrského hesla “všichni za jednoho”, tudíž za ČSR.

Když se podíváme na realitu “války” s koronavirem zjistíme, že nejvíce ohroženému členskému státu NATO a EU – Itálii přispěchaly na pomoc RF, Čína a Kuba. Zřejmě jsem přehlédl, kdy tyto státy byly přijaty do NATO a EU. Mám asi mezery ve vzdělání. Budu to muset urychleně dohnat.

Ladislav Petráš