Ideologický pamflet

IDEOLOGICKÝ PAMFLET

Tak, jako každý rok, vydala naše Bezpečnostní informační služba (BIS) svoji veřejnou verzi Výroční zprávy za rok 2018. Přečetl jsem si ji a nestačil jsem se divit. Dozvěděl jsem se, že na našem území působí dvě nebezpečné cizí zpravodajské služby. Ruská a Čínská. Já diletant jsem si myslel, že každý stát, jemuž jde o zachování své suverenity a svobody má své zpravodajské služby, které mají za cíl podávat včas informace o skutečnostech, které mohou tuto suverenitu a samostatnost ohrozit. A najednou se dozvídám, že pouze RF a Čína se chovají takto zodpovědně. Ostatní státy zřejmě nejeví zájem o to, co se v ČR děje. Asi se spoléhají jen na čtení našeho tisku a poslech naší veřejnoprávní ČT. Naivkové. Jen tak náhodou jsem si vzpomněl, na velkou aféru. To vyšlo najevo, že zpravodajské služby USA odposlouchávaly politiky spřátelených států, členů NATO (A. Merkelovou, prezidenta Francie a další). Asi toho už nechaly. Jen se divím, proč my máme stále Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství (ofenzivní zpravodajské služby působící v zahraničí).

V souvislosti s rozvědkou RF Výroční zpráva BIS mimo jiné informuje také o činnosti proruských aktivistů. Ti se prý stále intenzivněji zaměřují na podrývání našich vztahů s EU a s NATO. K tomu „… využívají zavádějících, manipulativních a lživých tvrzení… a tím působí na veřejné mínění, vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti. … což přispívá k její polarizaci a radikalizaci a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu.“

Sakra, ta naše BISka jim to tedy nandala, těm našim masmédiím, veřejnoprávní ČT a podobným institucím prolezlým proruskými aktivisty. Také někteří naši politici parlamentních politických stran aby se již začali bát, protože polarizují naši společnost a šíří nenávist vůči jiným politickým subjektům a mezi občany navzájem. A což teprve Evropský parlament. Ten to schytal!!! Tam musí být samý proruský aktivista. Vždyť řada jeho zásahů do života suverénních členských států (v rámci sdílené suverenity) naštvala značnou část nejen našich občanů, ale i občanů dalších členských států EU. Ti se po příkladu Velké Británie také začínají názorově přiklánět k odchodu z této organizace. I známý fyzikální zákon říká, že každá akce vyvolává odpovídající reakci. Moje babička by řekla: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

To samé se týká aliance NATO. Vždyť dlouhodobé porušování vlastní přístupové smlouvy (Severoatlantická smlouva) ze strany většiny členských států této organizace nesvědčí o věrohodnosti spojenectví v rámci této organizace. Také dlouhodobý postoj prezidenta USA D. Trumpa k NATO a zejména k evropským členským státům této organizace a v neposlední řadě prohlášení francouzského prezidenta E. Macrona o „mozkové smrti NATO“ jistě nezvyšuje vřelý vztah našich občanů k této organizaci.

Jen mně tam jaksi nesedí ten vliv proruských aktivistů v zájmu cizí moci na tyto procesy. Jedině, že by Evropský parlament a vedení NATO byly plné proruských aktivistů, kteří by úmyslně přijímali taková rozhodnutí, která by vyvolávala odmítavé reakce občanů dotčených států. Ale to už by asi bylo tak trochu scifi. Zřejmě se jedná jen o neadekvátní rozhodování řídících orgánů těchto organizací a slepé lpění na své neomylnosti a na své moci. To samozřejmě vždy vyvolává reakci v opačném gardu.

V souvislosti s oslavami 30. výročí od „sametové revoluce“ mne trochu zarazilo to, že BIS ve své výroční zprávě konstatuje, že: „Spektrum proruských aktivistů tvoří široký okruh subjektů …“ který „Zahrnuje členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých politických stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce. … Do spektra dále spadají média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní …“. UF!!! Kdo nám potom zůstává mimo toto spektrum?

Že bychom se opět dostávali tam, odkud jsme se před 30 lety s velkou slávou vyhrabali? Trochu mně to připomíná tu jednu jedinou pravdu, to černobílé vidění světa. Ale to je spíše prostor pro psychology (někdy i pro psychiatry), ale ne pro BIS.

To, co mně ještě výrazně zaujalo ve Výroční zprávě, byla ta část, která byla věnovaná paramilitárním a domobraneckým uskupením. Budu citovat: „Navzdory tomu, že celková rizika plynoucí z činnosti domobran hodnotí BIS jako nepříliš významná, dílčí aspekty aktivit uskupení a jejich členů měly rizikový potenciál. … Ve spojení s kladným vztahem a přístupem ke zbraním šlo o potencionálně rizikové jedince, jejichž chování nelze předvídat.“. Tak nevím, co si o tom mám myslet. Jedná se o jedince, nebo o domobranecké organizace. Stejnou charakteristikou by BIS mohla označit spolky myslivců, různé střelecké kluby a podobně. Také jejich členové mají kladný vztah a přístup ke zbraním. A například každoroční kontroly myslivců v lovecké sezóně ukazují, že si někteří jedinci někdy „loknou moku“, který mají před lovem zakázán. Tím se stávají nebezpečnými nejen pro své kolegy lovce, ale i pro veřejnost, protože se jejich chování nedá předvídat. Ale o těch se ve Výroční zprávě nedočteme.

No, a co mně úplně dorazilo, bylo konstatování, že se tyto organizace: „… zaměřily také na vytváření dojmu hrozícího konfliktu mezi Západem a RF.“. Sakra, že by naše veřejnoprávní ČT a hlavní proud našich masmédií byly součástí těchto paramilitárních a domobraneckých uskupení? To snad BIS nemůže myslet vážně! Vždyť z naší veřejnoprávní ČT neustále slyším o nutnosti soustřeďovat vojska NATO na hranicích s RF, slyším o zvyšování výdajů na zbrojení, čtu o agresivitě RF a další varování jak před RF, tak před Čínou. Tak jen prostě nyní nevím, kdo vytváří ten dojem hrozícího konfliktu.

Za humorný vrchol Výroční zprávy považuji následující konstatování: „Za účelem získání legitimity se paramilitární uskupení dále pokoušela pořádat různé osvětové akce pro veřejnost a navazovat kontakty a spolupráci se zástupci obcí a bezpečnostních složek na regionální úrovni v oblasti zajištění bezpečnosti v ulicích obcí a měst. Významným cílem představitelů domobraneckých uskupení bylo i v roce 2018 dosáhnout legalizace domobran jejich zakotvením v právním řádu ČR.“.

Já jsem vždy byl přesvědčen, že ten, kdo něco činí pod veřejnou kontrolou a ve veřejném zájmu a chce, aby jeho činnost byla legální, tak ten zpravidla vědomě neohrožuje společnost. Naopak se jí snaží pomoci. Ale ten, kdo svoji činnost vede konspirativně, záměrně obchází zákony, snaží se škodit občanům a společnosti, tak ten může být potencionálním nebezpečím pro své okolí, případně pro celou společnost. No, asi se mýlím. Nebo že by Výroční zpráva BIS již byla přípravou na Silvestra? Nevím. Může to také být nějaký nový ideologický pamflet proruských aktivistů vydaný s cílem narušit důvěru občanů ve své zpravodajské služby. Asi by to chtělo, aby se BIS podívala na zpracovatele Výroční zprávy a zhodnotila, co tím autor chtěl říci. Jestli náhodou nechtěl zesměšnit BIS a občany utvrdit v názoru, že organizace, která vydává takový ideologický jednostranný pamflet je zbytečná.

Ladislav Petráš

člen ústřední rady politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA