Hlavní body mého volebního programu, které jsou mi vlastní a budu je prosazovat:

1. Jsem vlastenec a budu vždy chránit národní zájmy. Evropská unie se musí změnit od základu a nebo jí zrušit.  Jsem pro udržování dobrých sousedských vztahů, které jsou nezištné, rovnocenné, bez nadřazenosti, bez  hrbení a podlézání. Budu vždy hájit zájmy našich občanů a diskuse o prolomení Benešových dekretů je pro mě nepřípustná. Naše České  pohraničí patřilo a patří občanům ČR.
2. Chránit a podporovat rodinu jako základ státu. 
3. Posilovat ústavní princip svobodu slova projevu, a to nejen na verbální úrovni, ale i v oblasti sociálních sítí.
4. Konec zneužívání sociálních dávek. Současný systém podporuje určitou skupinu lidí, kteří nechtějí pracovat i když mohou. Dávky jen pro skutečně potřebné a nemocné. Zde musí platit zásada, že bez práce nejsou koláče.
5.  Jsem pro zrušení televizních poplatků.Budu se snažit a podporovat přijetí zákona, aby provoz veřejnoprávní televize byl hrazen z rozpočtové kapitoly státního rozpočtu a její hospodaření podléhalo kontrole NKÚ.
6. Jsem pro, aby se více investovalo do zdraví našich občanů. Je to investice do budoucnosti. Je daleko lepší investovat do zdraví občanů, což přináší i zdravou pracovní sílu než do zbrojení, které naopak ničí životy a zdraví občanů.
7.  Bezpečnost našich občanů je další prioritou. Je nutné stále zdokonalovat a zefektivňovat integrovaný záchranný systém. Budu posilovat roli prevence proti kriminalitě.
8. Je nutné pomoc lidem z exekučních pastí a při oddlužování. Budu se snažit prosazovat takové zákony, které jsou proti lichvě a lichvářských půjček.Exekuce musí respektovat základní lidská práva a nikdo nemůže být takto připraven o bydlení a důstojnost.
9. Budu podporovat mobilní i stálé hospice v celé ČR pro naše občany. Sociální služby pro seniory a hendikepované občany si zaslouží zkvalitnění. Peníze našich občanů musí být využity skutečně pro naše seniory a hendikepované.
Kandidát do Senátu PČR
JUDr. Josef Kvasnička
1. místpředseda BOS