Dopis pro Grétu

Milá slečno Gréto Thunbergová,

nedávno jsem se vrátil ze Středního východu, kde jsem se setkal se sirotky, které válka připravila
o všechny příbuzné. V Africe jsem viděl děti, které trávily denně deset i více hodin v hlubinách země, kde
za směšnou mzdu těžily pro nadnárodní korporace vzácné nerosty, aby uživily své mladší sourozence,
jelikož rodiče jim zavraždily islámští fanatici. V jihovýchodní Ásii mě šokovala děvčátka donucená
beznadějnou bídou k prostituci. Ve své rodné zemi jsem působil v ústavech pro děti narkomanů či
alkoholiků, které se už nikdy domů nevrátí, neboť není, kam. Žádné z těchto dětí nemělo šanci prožít
dětství takové, jako většina nás, běžných Evropanů. Šílení vládci světa je přímo či nepřímo připravili o
vše, téměř i o život, natož pak o dětství.
Proto jsem cítil velké pohnutí, když jsi při zahájení klimatického summitu v New Yorku osočila světové
státníky, že ti ukradli dětství. Jen bych rád věděl, jak konkrétně se ti něco tak smutného stalo. Připravili tě
o rodinu, o střechu nad hlavou, musela jsi těžce pracovat, zneužívali tě? Umírala jsi na mor, hladem či
zimou? Nejspíš všechno najednou, vždyť jsem tě neviděl ani jedinkrát se usmát, což nemůže být náhodou.
Do očí dětí jako jsi ty přeci patří radost, nikoli nenávist.
Pod dojmem tvého vystoupení jsem se pokusil zrevidovat své dosavadní názory na roli oxidu uhličitého
(CO2) v oteplování planety. Výsledek jsem vtělil do několik úvah – viz dále. Prosím tě jako expertku na
klimatologii o posouzení, zda jsem už konečně zaujal ten jediný správný postoj.
Ke změnám teplot a klimatu na planetě docházelo odjakživa, dokonce i v dobách, kdy člověk, jak ho
známe, neexistoval. Střídaly se doby ledové i meziledové. Dnes se průměrná teplota pohybuje o necelé
dva stupně pod tisíciletým průměrem, od poslední doby ledové dokonce na nejnižších hodnotách. Tak
argumentují ti, kteří s tebou nesouhlasí, dokonce tvrdí, že hlavní odpovědnost za teplotní výkyvy nenese
člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a jeho vzdálenost od Země.

Představ si, že zcela ignorují, že v atmosféře je 78 procent dusíku, 21 procent kyslíku a jedno procento
ostatních plynů, z toho CO2 plných 0,04 %. A že za posledních 100 let stoupl jeho podíl z 0,03 na
závratných 0,043 procent! Když si z toho odečteme produkci požárů (Brazilie, Sibiř, Kalifornie, Afrika),
sopek (vč. podmořských), má člověk na svědomí za oněch sto let vzestup podílu CO2 možná až o celou
jednu setinu procenta! Přitom teprve zdvojnásobení celkové koncentrace tohoto plynu by vedlo k oteplení
atmosféry o jeden stupeň Celsia. Teprve teď plně vidím celý smysl obrovského humbuku kolem snižování
produkce CO2.

. Nebýt tebe, nikdy bych tu hrůzu nespatřil.

Navíc tvoji odpůrci, kterým nevadí, jak jsi rozhořčená, tvrdí, že daleko větší vliv než CO2 mají na teplotu
atmosféry vodní páry. Ba co víc, že CO2 není škodlivý plyn, neboť je důležitý pro fotosyntézu v
pevninském i vodním prostředí, tedy pro růst lesů, plodin či planktonu, dokonce i korálů. A vyvozují z
toho nepochybně zcestné závěry, že než obětovat tisíce kilometrů čtverečních půdy pro malebné
fotovoltaické elektrárny je prý přínosnější na té půdě hospodařit dle zkušeností mnoha generací našich
předků, zalesňovat, budovat remízky, rybníčky, meandry apod.
Vidíš, takovými pitomostmi se, Gréto, zabývají, a přitom tvoji fandové (říkají si prý gretens) přicházejí s
naprosto převratnými návrhy na řešení krize s CO2

. Například ve tvém rodném Švédsku navrhnul jeden
gretén, dokonce prý profesor, abychom baštili své mrtvé. A jiná greténka nedávno navrhla na setkání s
US zákonodárci pojídat malé děti, aby se zabránilo klimatické katastrofě. Lidstvo by se prý tak přirozeně
vrátilo k pradávným tradicím indonéských či afrických prapředků.
Jiní chytráci zase spočítali, že v létě vyprodukuje městské sídliště denně tolik tepla, kolik ho spotřebuje v
zimě na celodenní vytápění. A nemůže prý za to CO2

, ale asfaltové a betonové plochy a plech (auta). A
tak blbnou s výsadbou zeleně, zelenými parkovišti a střechami, se zachycováním srážkové vody,
zvlhčovadly ovzduší, apod. A přitom jim vůbec nevadí, že auta jezdí na uhlovodíky místo na elektřinu,
jak správně žádáš.
Nedivím se, že jsi z toho smutná. Snad tě potěším alespoň tím, že u nás v České republice dosahuje
veškerý potenciální výkon solárů téměř 2 000 MW, tedy výkonu jaderné elektrárny Temelín. Ten sice za
rok vyrobí desetkrát více elektřiny, přitom za méně než desetinu ceny, funguje v zimě, v létě, ve dne i
v noci a za jakéhokoliv počasí, jenomže představuje trvalé ohrožení – viz Fukušima. Fotovoltaika sice
zabere část orné půdy (na které stejně z rozhodnutí EU nemůžeme nic pořádného pěstovat), ale kromě

drobných problémů s likvidací fotočlánků po dožití, což se brzy vyřeší, nepředstavuje žádné nebezpečí.
Také proto na fotovoltaiky budeme každoročně přispívat cca 35 miliardami korun ročně. Máš radost?
Rovněž rozvoj elektromobilů, za které tvé greténské hnutí tolik pléduje, má u nás zelenou. Najezdí-li
elektromobil patnáct tisíc kilometrů ročně průměrnou rychlostí 70 km/hod, budeme po přechodu na
elektromobily potřebovat další Temelín neustálého výkonu. Pravda, večer, kdy se všichni vrátí domů a
budou nabíjet, půjde o výkon cca trojnásobný, ale naši greténi přišli s geniálním nápadem – auta s lichými
čísly budou jezdit v noci a dobíjet ve dne a po týdnu si to prohodí se sudými. Stačí pak dořešit už jen
maličkost: zdvojit či ztrojnásobit kapacitu národní elektrické sítě vč. transformátorů. Auto na benzín sice
natankuje za pár minut, zatímco elektromobil dobije baterie tak za čtyři hodiny, ale to pro naše gretény
také není problém – prostě každý začne nabíjet o čtyři hodiny dřív! A že budeme potřebovat
čtyřiadvacetkrát víc dobíjecích stanic než máme dnes benzínových pump? Žádný problém, EU nám na ně
dá dotace.
Věřila bys, Gréto, že ani přes tato fakta nedají odpůrci elektromobilů pokoj? Plácají, že baterie vydrží jen
na dvě stě tisíc kilometrů, pak že se musí vyměnit, přičemž cena baterie představuje polovinu ceny auta.
Navíc že musí být stále v teple, aby se nezničila. Jakoby vytápěná garáž byla nějakým problémem,
nemluvě o tom, že auto může samo sebe ohřívat ze svých baterií. Jakmile v Krušných horách začnou
nezištné zahraniční korporace těžit naše lithium ve velkém, bude dozajista i cena baterií neustále klesat,
až se stane téměř bezvýznamnou.
Politici jsou opravdu zlí, jak jsi jim v New Yorku po zásluze vmetla to tváře. Naštěstí ne všichni jsou
takoví. Jistě víš, že v desítkách zemí po celém světě proběhly v pátek 20. září protesty za ochranu
klimatu. Dvě stovky iniciativ vyzvaly k celosvětové stávce. Akce proběhla ve sto padesáti zemích. Také
na Staroměstském náměstí v Praze, kde se sešly asi dva tisíce mladých lidí (studentů).
A jak myslíš, že jejich aktivitu veřejnost ocenila? Zase ranou pod pás. Prý, proč radši ti študentíci nejdou
vysazovat stromky či uklízet ulice? Prostě se těm vidlákům nezavděčíš. Dokonce ani biopaliva jim nevoní.
Prý že se na jejich výrobu spotřebuje více fosilní energie, než kolik se jí biopalivem nahradí, biosložky
jsou dvakrát dražší než benzin, vytlačují potravinářskou produkci, ničí půdu a nevím co ještě.
Posledním výkřikem odpůrců greténismu je tvrzení, že hlavní příčinou klimatických změn není CO2
, ale
celosvětový úbytek vegetace, která je jakousi planetární klimatizací. Prý že za posledních 20 let jsme
zlikvidovali 350 milionů ha zeleně (více než čtyřicet Českých republik). A že za posledních sto padesát
let se množství zelené hmoty na zemi snížilo o třetinu. Vrcholem drzosti je tvrzení, že boj proti CO2
je
největším celosvětovým podvodem, že globální oteplování se prý již dokonce na celou generaci zastavilo.
Že i kdyby se oceány na povrchu nepatrně ohřály, hlubinných vod se to vůbec nedotkne (aby se za
současných podmínek ohřály o 1 stupeň, museli bychom takto topit 40 tisíc let).
Jak vidíš, milá Gréto, musíme znovu vyrazit do ulic a ještě pevněji ovládnout masmédia, aby lidé
pochopili, co si mají myslet. Musíme umlčet hlasy volající po podpoře lokálních malorolníků a zákazu
přepravy potravin z druhého konce světa, po vytěsnění TIR tranzitu na kontejnerové vlaky, po využívání
jaderné či dokonce volné energie, po zastavení válek, testů raket a jaderných zbraní, po zákazu
vypalování pralesů, po tvrdé kontrole a redukci HAARP, G5, elektrosmogu, chemtrails, po rušení
zbytečné letecké a námořní dopravy vč. vojenské. Neboť tam prý jsou hlavní rezervy boje s CO2
a oteplováním. Představ si, že dokonce svalují vinu i na invazi islámských imigrantů, kteří jen v Paříži
dokážou za noc podpálit 3000 aut. Tomu říkám demagogie! Vidím to správně?
Přeji ti, milá Gréto, pevné duševní zdraví, smysl pro humor a úsměv na tváři. Buď tím, čím opravdu jsi!
Máš přeci svůj rozum, svou duši, své svědomí. Jen loutky si potřebují půjčovat cizí!
Tvůj pozorný posluchač (gretén?)

Oldřich Lukáš, Pilsen, ČR