Člověk v tísni se podílí na hybridní válce proti Ruské federaci

K pochopení úlohy “Člověka v tísni” se musíme vrátit do období února 2015, kdy v Praze vznikla organizace “Prague Civil Society Centre” – dále jen “PCSC”.

Před několika dny proběhla zpráva, že Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace (RF) označila českou organizaci “Člověk v tísni” mezi nežádoucí organizace v Rusku, a to na základě zákona “O opatřeních proti osobám zapojených do porušování základních lidských práv a svobod, práva svobod občanů Ruské federace”.

Ministerstvo zahraničí ČR si už také předvolalo velvyslance RF k vysvětlení postupu ruských orgánů. Podle mého názoru naše Ministerstvo zahraničí se ale mělo zdržet svého jednání, protože rozhodnutí ruského Ministerstva spravedlnosti považuji jen za varování soukromému subjektu a netýká se ČR.

Co tedy bylo skutečnou příčinou, že organizace s tak dojímavým názvem porušila zákony Ruské federace, a to ještě když ona sama, jak deklaruje, bojuje za lidská práva?

K pochopení úlohy “Člověka v tísni” se musíme vrátit do období února 2015, kdy v Praze vznikla organizace “PRAGUE CIVIL SOCIETY CENTRE” – dále jen “PCSC”. Jedním ze zakladatelů této organizace byl právě “Člověk v tísni” – pod vedením Šimona Pánka.

Hlavními finančními sponzory byly různé zahraniční instituce (USA, Velká Británie, Švédsko, atd.). Významným sponzorem se stala i naše vláda ČR. Vznik “PCSC”  proběhl v únoru 2015 pod záštitou tehdejšího ministra zahraničí ČR p. Zaorálka (ČSSD), který několik týdnů ve své funkci obdržel v USA “noty” od tehdejší náměstkyně ministra zahraničí USA Victorie Nulandové, se kterou už na počátku roku 2014 jednal o zřízení tohoto školícího centra v Praze.

Tehdejším oficiálním cílem této nově zřízené organizace – školícího střediska  “Centrum pro občanskou společnost” bylo vyměňování zkušeností a informací.  Ve skutečnosti ale šlo pod rouškou “demokracie a občanských společností” o přípravu “demokratických aktivistů” na jejich podvratné role v mnoha státech východní Evropy – hlavně v RF a v některých státech  střední Asie, kde všude se budou připravovat různé květinkové či barevné revoluce pomocí takových akcí jako proběhly na Majdanu v Kyjevě.

Z takto rozkryté skutečné činnosti je zřejmé, že hlavním objektem zájmů je Ruská federace. Kromě toho je nutné ještě připočíst finanční podporu vlády ČR na financování štvavých vysílačů proti Ruské federaci, a to v řádu milionů Kč. Potom se nedivme, že naše státní pokladna zeje prázdnotou.

Výkonný ředitel “Člověka v tísni”  Šimon Pánek je už od června 2015 předsedou představenstva “PCSC”. Ruské federální úřady tedy měly dost dlouho dobu na to, aby podrobně zmapovaly na svém území kdo ve skutečností je “Člověk v tísni” a jeho školící odnož “Prague Civil Society Center”, přestože se dnes tváří, že jde o zcela jinou a neškodnou organizaci.

 

Ing. Věstislav Křenek

Krajský zastupitel a předseda Ústřední rady hnutí BOS