CHUDÁCI MYSLIVCI

Rád diskutuji o různých problémech, kterým alespoň trochu rozumím, s lidmi, kteří tomu problému rozumí a pokud možno víc, než já. Protože diskuse by měla člověka obohacovat. A když hovořím, že rád diskutuji, to znamená, že svého oponenta neurážím, protože to potom není diskuse, ale svědčí to spíše o nevychovanosti, či negramotnosti toho, kdo takto jedná. Diskuse má prostě svoji kulturu a pravidla. Jsem také přesvědčen o tom, že masmédia by měla v kultuře vedení diskuse jít příkladem a tím přispívat ke kultivaci národa. Ale to už bych měl asi moc velké nároky.

Co mě přivedlo k výše uvedeným úvahám? Krátký článek zveřejněný dne 18. 11. 2019 v Hospodářských novinách pod názvem: Vstanou (staro)noví svazarmovci? Autorem článku je pan J. Štětka. V úvodu svého článku informuje o tom, že Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) chce pro potřeby obrany země využít různé branné spolky. Uvádí, že to není špatný nápad a že funguje v řadě jiných západních zemí. Hned však dodává, že u nás je to nebezpečný nápad, protože před listopadem 1989 u nás existoval Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm), který fungoval na obdobných principech. Hurá!!! To je tedy pádný argument. Odbornost z něj přímo čiší! Přestaňme pít Plzeňské pivo, protože se pilo i před listopadem 1989. Když revoluce, tak se vším všudy!

Abych byl objektivní, není to jediný důvod, proč odborník na systém obrany ČR pan J. Štětka tento nápad odmítá. Jako další důvod uvádí, že tuto formu zapojení občanských spolků do obrany země prosazují „odejití“ exponenti tehdejší armády a dalších silových opor minulého režimu. Dalším skvostem je to, že již před dvěma lety na konferenci k bezpečnosti, kterou pořádalo politické hnutí BEZPEČNOST, ODOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS), které pan J. Štětka decentně nazývá „lampasáckým hnutím“, zazněl jeden z diskusních příspěvků s obdobným tématem k využití těchto branných spolků ve prospěch obrany země.

Mám asi zkreslené a staromódní názory na to, co je to diskuse vedená na konferenci. Já měl vždy dojem, že jak v minulém režimu, tak i v současnosti slouží diskuse ke tříbení názorů a zkvalitňování argumentace. Proto tam nejen mohou, ale měly by zaznívat různé názory a argumenty. To vše by mělo přispět k tomu, aby naše poznání šlo směrem k vyšším hodnotám. Pan J. Štětka má asi jiné představy: diskuse má být jednotná, bez rozdílných přístupů a argumentů. Prostě: poručíme větru, dešti! Ale je možné, že jsem ho jen špatně pochopil.

Je zajímavé, že v tom samém vydání HN je ještě jeden článek o použití branných spolků v systému obrany ČR. Ten článek má název: Stát hodlá dát spolkům ročně stamilióny, aby trénovaly na válku (autor: B. Lederer). Tyto úvahy údajně vede MO ČR. Chci zdůraznit, že bez jakéhokoliv vlivu politického hnutí BOS. Já osobně si myslím, že tento způsob vytváření systému obrany je nesystémový. Osobně vidím podstatně větší kvalitu například v systému, který praktikuje Švýcarsko, či Izrael. Ale toto není prostor pro odbornou diskusi.

A neodpustím si ještě jednu poznámku. Pan J. Štětka použil ještě jeden příklad. Konstatoval, že s nápadem využít branné spolky k obraně (například myslivce, kteří mají své zbraně, zbrojní průkazy a jsou vycvičeni v používání zbraní) přišel pan Z. Zbytek, který (a nyní budu citovat J. Štětku): „… před 30 lety žongloval s možností rozdrtit tanky sametovou revoluci.“ Doporučil bych mu jen jedno. Dříve, než na někoho hodí špínu, měl by se přesvědčit o tom, co je pravda a co je pomluva. Pokud vím, tak toto tvrzení o panu Zbytkovi a jeho údajných úvahách o rozdrcení revoluce tanky je nepravdivé.

Na závěr jen poslední kratičká poznámka. Já s panem J. Štětkou nevedu diskusi o využití, či nevyužití různých branných spolků v systému obrany ČR. Cílem těchto mých úvah je ukázat na černobílé vidění, které jsem z článku J. Štětky vycítil. A bohužel, toto černobílé vidění se u nás v poslední době množí, jako hraboši na polích našich zemědělců.