A co bude následovat? Nový Mnichov?!

A co bude následovat? Nový Mnichov?!

 

Nestačím se divit. Chebskou radnici navštívila  významná německá delegace s účastí Bernda Posselta, který je předsedou a mluvčím Sudetoněmeckého krajanského sdružení, zemským předsedou Svazu vyhnaných v Bavorsku, předsedou Panevropské unie v Německu, členem předsednictva okresního svazu  CSU v Mnichově, v roce 2015 podpořil otevřenou migrační politiku kancléřky Angely Merkelové a v červnu 2018 Bernd Posselt kritizoval české politiky, kteří nesouhlasili s výrokem německé kancléřky Angely Merkelové o neexistenci morálního a politického ospravedlnění pro vysídlení Němců z Československa a dalších zemí střední Evropy, a prohlásil, že část českých politiků míří zpět „do komunistické minulosti“.

Z uvedeného krátkého výčtu není žádných pochyb o tom, že Bernd Posselt se svou družinou navštívil Chebskou radnici jen a jen s přátelskými úmysly a s cílem posílit vzájemné česko-německé vztahy…

 

I Vám, kteří se v tuto chvíli nad těmito řádky mračíte a v duchu i nahlas říkáte co to klábosím za hovadiny, tak jen dodávám, že to myslím zcela vážně a jen k tomu dodávám, že všechny ty přátelské a dobře se rozvíjející vztahy mezi našimi sousedními národy plně podporuji a jistě i větší část z nás občanů česko-německého pohraničí. Mezi Němci a v Německu máme mnoho skutečných přátel a rodinných vazeb. A těšíme se vzájemné úctě a dobře víme, co především z nás dělá dobré přátele.

 

S určitostí však mohu tvrdit, že v jednom jediném  případě nikdo z našich  německých přátel nezpochybnil jednoznačný a rozhodující podíl Německa na vzniku I. a II. světové války a na tragických dopadech těchto válečných konfliktů na evropské a další země. Nestalo se, že bychom z  úst Německých přátel slyšeli náznak pochybností o spravedlivém rozhodnutí vítězných mocností z II. Světové války o odsunu německých občanů žijících v Československu a Polsku. Zdůrazňuji, že odsun Němců se týkal jen těch, kteří souhlasili s násilnou, válečnou a Hitlerem prosazovanou genocidní  árijskou politiku o existenci nadřazené rasy.

 

Vím skutečně o čem píši. V roce 1950 jsem se narodil na chebsku a stále zde žiji. Vyrůstal jsem spolu s Němci a  jako kamarádi jsme se k sobě chovali. Od žádných minulých i současných skutečných německých přátel jsem nikdy neslyšel, že by zpochybňovali opodstatněnost a platnost tzv. Benešových dekretů.

 

Toto vše píši jako reakci na opakované rádoby „přátelské“ Posseltovo zdůrazňování neaktuálnosti a přežitosti Benešových dekretů. Bernd Posselt při návštěvě Chebské radnice prohlásil, že: „Benešovy dekrety patří na smetiště dějin a měly by se zrušit“. To je to čemu se nestačím divit. A proto si kladu otázku, kterou si snad dokázali položit i chebští radní, když s panem B. Posseltem měli „přátelskou“ besedu a doprovázeli ho? Jde skutečně o přátelství a nebo o něco jiného „o nový Mnichov?“ Na to si dokáže odpovědět každý sám.

 

Chci jen připomenout slova Prezidenta ČSR Edwarda Beneše na prvním sjezdu Svazu ozbrojených politických vězňů a pozůstalých v Praze 14.12.1945, cituji:

Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenávat a povědět, co jste zažili ve vězeních a koncentračních táborech. Ne snad proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svojí „očišťovací“ kampaní. Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938-1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mathausenu, v Ravensbrücku a řadě jiných německých mučíren. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout… My Češi a Slováci, máme na to plné právo“.

 

 

1.místopředseda politického hnutí

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Kandidát do Senátu PČR na kandidátce SPD

JUDr. Josef Kvasnička