V pekle pořádají výprodej revolucí

Přiznám se, že tahle představa mě napadla, když jsem sledoval počínání aktivistů ve
Spojených státech a západní Evropě.
Zejména hnutí Black Lives Matter (BLM) a jeho stále upřesňované požadavky vypadají jako
kdyby vybíralo ty nejodpornější části všech totalitních ideologií dvacátého století a snažilo se
z nich vytvořit nové náboženství. Zároveň je zřejmé, že nezanedbávají ani praktickou stránku
věci.

Základní myšlenky jejich revolty jsou shodné s čínskou kulturní revolucí (1966 – 1976), která
se snažila zlikvidovat čtyři přežitky – staré myšlení, kulturu, obyčeje a návyky. Zapsala se
proto do dějin bouráním soch, pálením knih, likvidací muzeí, útoky na tradice reprezentované
školstvím a vzděláním obecně. Obyčeje a návyky vzdělaných vrstev po dobu kulturní
revoluce nahradily manýry těch nejchudších ze dna společnosti. Dalším rysem shodným s
dneškem představovalo veřejné ponižování inteligence, leckdy dobrovolné.
Maovu kulturní revoluci ovšem dnes nelze okopírovat, protože tehdy šlo o tyranii
většiny. BLM se programově opírá o menšinu (13% populace), takže musí použít další
prvek z totalitních ideologií – otevřený neskrývaný černý rasismus maskovaný jako boj
proti rasismu bílému. V tomto ohledu přímo navazuje na německý nacismus s jeho
antisemitskou teorií a praxí. Zase zde máme nadlidi a podlidi, a tím základním
rozlišovacím znakem je barva pleti. V kulturní oblasti a na univerzitách již funguje
neskrývaný apartheid – např. spor o to, kdo smí či nesmí koho fotit, či o čem přednášet.

Za přímé dědictví nacistického antisemitismu považuji také všechny teze o dědičné vině
bělochů za kolonialismus, rasismus a průmyslovou revoluci a snahu, aby lidé, kteří nikdy
nebyli otrokáři platili odškodné lidem, kteří nikdy nebyli otroky. Historie je v tomhle
neúprosná – v okamžiku, kdy akceptujeme možnost, že existuje princip dědičné kolektivní
viny, můžeme si být jisti, že nové Norimberské zákony už někdo napsal. Nejprve nás připraví
o důstojnost, pak o majetek a nakonec o život. Nemůžeme se utěšovat tím, že v Evropě oněch
13% potenciálních nadlidí ještě nemáme. Zde se obávám jiného katastrofického vývoje.

Migrace z Asie a Afriky tento deficit nepochybně rychle vyrovná, což přinese také
pokračující islamizaci Evropské unie. Vývoj ve Spojených státech a v EU nepochybně
bude konvergentní. Již dnes se původně neomarxistické hnutí Black Lives Matter zvolna
islamizuje. Je tedy jen otázkou času, kdy se k současným asi 72 myšlenkovým směrům
Islámu přidá další, který spojí víru výhradně s tmavou barvou pleti. Pak bude mít
evropská civilizace problém s nábožensky motivovaným rasismem.

Takovou ideologii zatím nemají na skladě ani v pekle.
Jaroslav Bašta
místopředseda politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA