Z regionů

12. 2. 2019 – Plzeňský kraj

Politické hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita) vstoupilo ve jménu ochrany základních lidských práv do boje s justiční mafií.

V prosinci 2018 zorganizovala Krajská organizace BOS Plzeňského kraje (spolu se sdružením Lidé lidem, Občany poškozenými justicí a hnutím Česká Plzeň – naše šance) akci, kdy před budovou plzeňského soudu důrazně upozornila na zlovolné konání několika zkorumpovaných soudců, kteří pošpiňují dobré jméno české justice.

Celý článek

26. 1. 2019 – Plzeňský kraj

Branná výchova v praxi

Jednou z priorit programu hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita) v oblasti bezpečnosti je „Obnovení branné přípravy na školách a dalších vzdělávacích zařízeních ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a výchova mladé generace k odpovědnosti za obranu svých rodin, vesnice nebo města, své vlasti“.

Ing. Věstislav Křenek, krajský zastupitel Plzeňského kraje a člen Ústřední rady hnutí BOS

Celý článek

28. 12. 2018 – Středočeský kraj

Krajská organizace politického hnutí BOS Středočeského kraje přeje do roku 2019 všem členům, sympatizantům a příznivcům mnoho pevného zdraví, štěstí, sil a životního optimismu.

Miroslav Břeň