Financování

BOS hospodaří transparentně. Má zřízeny v souladu se zákonem 4 účty, z toho 2 transparentní – č. ú. 2001476384/2010 dary a příspěvky ze  státního rozpočtu a č. ú. 2401476391/2010 volební. Za rok 2017 (rok vzniku hnutí) vydalo výroční finanční zprávu, kterou publikuje na svých webových stránkách.

Hnutí se svými prioritami, zaměřenými na bezpečnost, odpovědnost a solidaritu
a snahou o radikální změnu přístupu k vnitřní i zahraniční politice potřebuje Vaši podporu. Pomožte nám ve snaze změnit Českou republiku k lepšímu a podpořte BOS příspěvkem na transparentní účet 2001476384/2010. Více najdete v záložce Zapojte se – Finanční dar hnutí BOS. 

Vážíme si každého finančního daru v jakékoliv výši. Finanční podpora hnutí BOS je podporou a investicí do budoucnosti České republiky.