Středočeský kraj

Zmocněnci ústřední rady hnutí BOS pro kraje a předsedové krajských rad:

Zmocněnec:

Předseda krajské rady:

  • Mgr. Petr Smorádek
  • tel.: 739 648 950
  • email: smorda@centrum.cz