Praha

Zmocněnci ústřední rady hnutí BOS pro kraje a předsedové krajských rad:

Zmocněnec:

Předseda krajské rady:

  • Jiří Husák
  • tel.: 602 454 500
  • email: husakji@seznam.cz