Kontrolní komise

Předseda:

Václav JELÍNEK

Členové:

Miroslav KUČERA

Danuta ŠULCOVÁ

Náhradníci:

Jiří HUSÁK

Petr ULMAN

Adéla VALENTOVÁ