Stanoviska

Vyjádření k situaci po prvním kole volby prezidenta České republiky

VYJÁDŘENÍ ústřední rady politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA k situaci po prvním kole volby prezidenta České republiky

Skončilo první kolo přímé volby prezidenta České republiky. Je také několik měsíců od doby, kdy jsme volili své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obě tyto události spolu navzájem souvisí.
Jaká je současná situace. Námi zvolení poslanci dělají vše proto, aby uhájili své osobní a partajní zájmy před zájmy občanů této země. Jejich hlavním úkolem bezprostředně po volbách bylo hledat cestu ke zvolení funkční vlády tak, aby mohla řídit záležitosti státu. Místo toho se většina politických stran uchýlila k politikaření, obstrukcím a vytváření „jednotné protivládní fronty“. Vláda premiéra Babiše důvěru poslanecké sněmovny nedostala. Je to o to závažnější, že náš stát, již tak oslabený dlouhodobým výprodejem našeho průmyslu, zdrojů surovin a devastací našeho zemědělství, je vydírán nikým nevolenými úředníky EU, ohrožován masovou nelegální migrací a dalšími bezpečnostními riziky.

První kolo prezidentské volby bylo poznamenáno strachem úzkého kruhu takzvaných „demokratů“ z pražské galérky. Strachem z toho, že bude znovu zvolen prezidentem republiky pan Miloš Zeman, z toho, že se konečně začnou šetřit a trestat obrovské podvody a rozkrádání národního bohatství. Proto, že Miloš Zeman je tvrdým zastáncem našich národních zájmů, vytváří podmínky pro uchování národní hrdosti a suverenity, stal se již dlouho před volbami terčem všemožných útoků vedených s využitím jak veřejnoprávních médií, tak útoků ze strany různých presstitutů, některých úplatných politiků či veřejně známých osob. O vyhrocenosti této kampaně svědčí i přímý útok na prezidenta České republiky Miloše Zemana přímo ve volební místnosti.

Rozhádaná vnitropolitická scéna, zvyšující se tlak na další omezování státní suverenity ze strany Evropské unie, zhoršující se mezinárodně politická situace a zvyšující se úroveň bezpečnostního ohrožení evropských zemí, to vše je velmi výbušná směs. Tento stav charakterizuje nejen současnou situaci, ale zároveň ukazuje i na to, co nás v nejbližší budoucnosti čeká.

Musíme si položit otázku, který z kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby, bude schopen takovou složitou situaci zvládnout. Prezidenta Miloše Zemana známe. Známe jeho silné stránky i jeho slabiny. Oproti tomu neznáme Jiřího Drahoše. V alternativních médiích o něm koluje celá řada negativních, i když neověřených informací. Přesto, pokud jste sledovali předvolební debaty před prvním kolem prezidentské volby, mohl jste si všimnout několika zásadních věcí. Předně je to značná míra nerozhodnosti Jiřího Drahoše. Na přímé otázky se snažil odpovídat vyhýbavě, mnohoznačně, bez jasně formulovaného vlastního názoru. Zarážející je také jeho vstřícnost k těm, kteří porušují zákony – což jsou ve své podstatě všichni nelegální migranti. Také jeho nekritická vstřícnost k Evropské unii svědčí o tom, že naše národní zájmy nejsou jeho prioritou. Klademe si také otázku, čí zájmy bude hájit za ty desítky miliónům korun, které obdržel na svůj volební účet a to i od zahraničních subjektů. Vždyť každý takový dar, pokud si dárce přímo nekupuje, tak si alespoň Jiřího Drahoše zavazuje ke spolupráci. A takových poznatků je podstatně víc.

Připomeňme ještě jeden zarážející poznatek z prvního kola prezidentské volby. Tím je vyjádření podpory pro druhé kolo volby. Tu Jiřímu Drahošovi vyjádřili až na jednu výjimku všichni ostatní kandidáti. Jak je možné, že mu vyjadřují podporu i ti, kteří šli do prvního kola s odlišným programem?

O bezmezné nenávisti těchto lidí k Miloši Zemanovi a k jeho postojům svědčí i to, že se tito lidé neštítí ani různých podvodů. Připomeňme tu skutečnost, že se před volbami snažili oklamat některé voliče falešnými letáky se zavádějícími údaji o způsobu volby. Tu skutečnost, že se na sociálních sítích objevilo zfalšované video o besedě na TV Barandov, kde v rozporu se skutečností vystupoval i Michal Horáček.
Stav bezvládí a anarchie sice může vyhovovat některým kruhům jak v České republice,  tak i v Evropské unii,  ale nemůže vyhovovat občanům České republiky a našim národním zájmům. Jsme přesvědčeni o tom, že tuto situaci může zvládnout jen silná osobnost, která se nebojí oponovat jak domácí politické scéně, tak i prosazovat národní zájmy v zahraničí. Za takovou osobnost považujeme Miloše Zemana.
Proto doporučujeme občanům České republiky ve druhém kole volby prezidenta republiky volit Miloše Zemana.

Je zřejmé, a první kolo volby prezidenta to jasně ukázalo, že ti, co dali svůj hlas Jiřímu Drahošovi, udělají vše pro to, aby byl Miloš Zeman ve druhém kole poražen.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří ještě neztratili soudnost a vztah k budoucnosti naší vlasti, aby šli k volbám i v druhém kole a dali svůj hlas Miloši Zemanovi.

Za ústřední radu politického hnutí BOS

Ing. Ladislav Petráš

Praha, 16. ledna 2018

PROHLÁŠENÍ Ústřední rady politického hnutí BOS k volbě k volbě prezidenta ČR

Prohlášení Ústřední rady politického hnutí (ÚRH) BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS) k volbě prezidenta ČR ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Někteří takzvaní „demokraté“ zpochybňují princip přímé volby prezidenta, ale také odmítají přijetí zákona o obecném referendu. Tím dávají jasně najevo svůj egoismus, elitářství a pohrdání vůlí občanů. ÚRH BOS se zásadním způsobem zasazuje o výrazné zvýšení podílu přímé demokracie při řízení ČR. V současné době je přímá volba prezidenta ČR jednou z mála příležitostí, kdy občané mohou projevit svoji vůli, politickou vůli a přímo ovlivnit budoucí vývoj našich národů.

Do volební kampaně vstoupilo devět kandidátů na prezidenta ČR. ÚRH BOS pečlivě zvažovala svůj postoj k daným kandidátům. Brala v úvahu jejich občanské postoje v předchozích letech, jejich angažovanost a postoje k potřebám ČR a jejích občanů. Diskutovala o věrohodnosti prezentovaných názorů jednotlivých kandidátů v kontextu s jejich předchozími činy. Na základě této široké diskuse ÚRH BOS došla k závěru, že doporučuje svým členům a sympatizantům, aby sami před tím, než vhodí lístek se jménem svého kandidáta na prezidenta ČR do volební urny, popřemýšleli o těchto kandidátech obdobným způsobem.

Prezident ČR by neměl být jen kladečem věnců a tím, kdo ve významné dny uděluje vyznamenání a ocenění některým občanům. Podle názoru ÚRH musí mít prezident ČR odvahu k tomu, aby zaujímal a prezentoval i takové názory, které nejsou zcela v souladu s názory politické reprezentace v Parlamentu ČR a v souladu s Ústavou ČR ovlivňoval politickou situaci v zájmu většiny občanů ČR.

ÚRH BOS došla k závěru, že tato kritéria splňuje zejména současný prezident pan Miloš Zeman.

Je nám jasné, že žádný člověk není ideální, každý má svůj osobitý způsob jednání. Za podstatné pro hodnocení každého člověka však považujeme jeho činy. Příští roky nebudou pro naši společnost ani pro další země lehké a jednoduché. Mezinárodní politická situace je stále složitější, opět začíná harašení zbraněmi, dokonce i jadernými. To se zákonitě promítá i do naší vnitřní politické situace. Také vývoj světové ekonomiky je nepředvídatelný. V takové době potřebujeme silného prezidenta, který dovede pojmenovat věci pravým jménem, někdy i drsně, v opozici proti názorům některých politických, ekonomických, lobbistických i jiných skupin. Těmito politiky, rádoby nezávislými novináři a redaktory některých masmédií či umělci je president Miloš Zeman často znevažován, špiněn a pomlouván.

Z tohoto důvodu ÚRH BOS doporučuje svým členům a sympatizantům volit stávajícího prezidenta pana Miloše Zemana.

Za ÚRH BOS
Michal Havlíček

Prohlášení politického hnutí BOS

Hnutí BOS rozhodně odsuzuje dnešní bombardování Sýrie.

V poslední době jsme svědky série událostí, které ukazují na to, že USA s některými svými spojenci chtějí vyvolat válečný konflikt za každou cenu. Připomeňme obvinění Ruské federace (RF) ze sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou, použití chemických zbraní v Sýrii (Idlíb), otravy Skripala a jeho dcery na území V. Británie a opět použití chemických zbraní v Sýrii (Dúmě). Ani jeden tento případ nebyl vyřešen, ale to nebrání politickým představitelům USA a dalších zemí v tom, aby bez důkazů nejen obviňovaly RF, ale aby zahájili vojenské operace. Opět tak jako mnohokrát v historii bez mandátu RB OSN!

Hnutí BOS, stejně jako všichni rozumně myslící lidé vystupuje a vždy bude zásadně vystupovat proti jakémukoliv použití nejen chemických zbraní, ale také proti jakémukoliv použití vojenské síly bez mandátu RB OSN. Použití vojenské síly bez mandátu RB OSN pošlapává mezinárodní právo a pravidla stanovená po 2. světové válce. Tento případ, raketový útok na Sýrii, není jediným nezákonným aktem, kterého se některé členské státy NATO dopustily. Od založení NATO to je již více jak 60 nezákonných válek.

Bohužel, mnozí naši političtí představitelé podporují jak na poli diplomatické, tak i na poli vojenské spolupráce takovéto praktiky. Tím se stáváme spoluviníky nejen za to, co se již stalo, ale také za to, co se může stát, včetně vzniku nového světového válečného konfliktu. Proto vyzýváme představitele České republiky k přehodnocení souhlasného stanoviska s tímto nezákonným aktem USA, V. Británie a Francie proti svrchované a suverénní Sýrii. Žádáme, aby se zasadili o objektivní vyšetření všech obvinění mezinárodním společenstvím a teprve na základě potvrzených faktů vynášeli soudy a přijímali rozhodnutí. Žádáme naše politické představitele, aby se chovali v souladu s normami mezinárodního práva!