Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Program politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA


Hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita usiluje o sjednocení občanů České republiky, kteří si uvědomují současné reálné ohrožení České republiky vyplývající zejména z chaosu v mezinárodních vztazích, z šíření mezinárodního terorismu, islámského radikalismu, nelegální migrace, kybernetických hrozeb a hrozeb masových epidemií. Jeho základním cílem je posílení suverenity, důvěryhodnosti a bezpečnosti České republiky a jejích občanů. 

BEZPEČNOST

Budeme podporovat opatření k zajištění spolehlivé ochrany a obrany územní celistvosti a svrchovanosti České republiky jako základního předpokladu vnější i vnitřní bezpečnosti naší země a jejích občanů. K tomu hodláme:

 • Nepřipustit revizi poválečného uspořádání v Evropě. Nekompromisně trvat na bezpodmínečné platnosti ústavních dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše v souvislosti s poválečným odsunem československých občanů německé národnosti a závěrů Postupimské konference o poválečném uspořádání hranic Evropy. více informací
 • Zabránit nelegální migraci na území České republiky. více informací Nedovolit vytváření zázemí pro šíření islamistické ideologie, omezovat možnosti materiální podpory nelegálních migrantů, eliminovat ideologické projevy radikálního islámu, směřující k potlačování lidských práv a svobod. Podporovat opatření k zabránění terorismu.
 • Prosadit zásadní změny v koncepci a struktuře Armády České republiky, nezbytné ke zvýšení jejích schopností zabezpečit obranu České republiky. více informací Podstatně zvýšit počet příslušníků bojových útvarů na úkor armádních úředníků, soustředěných hlavně v Praze na Ministerstvu obrany a Generálním štábu Armády české republiky. Zamezit plýtvání finančními prostředky vyčleňovanými ze státního rozpočtu na zabezpečení potřeb české armády a efektivně je využívat pro zlepšení jejího stavu. více informací
 • Prosadit spolehlivou ochranu státní hranice jako základní předpoklad vnější a vnitřní bezpečnosti České  republiky  
 • Zajistit vyšší úroveň bezpečnosti občanů České republiky kvalitnější připraveností a vybaveností Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a dalších složek integrovaného záchranného systému. Nepřipustit zneužívání policie a tajných služeb pro politické i osobní cíle.
 • Prosadit obnovení  a rozšíření českého  obranného a bezpečnostního průmyslu jako strategického dodavatele výzbroje, výstroje, techniky a materiálu všeho druhu pro armádu, policii, Hasičský záchranný sbor a další sbory a složky integrovaného záchranného systému i jako významného českého exportéra a zaměstnavatele. 
 • Nepřipustit na území ČR dislokaci cizích vojsk a rozmístění cizích vojenských základen a zařízení. 
 • V zahraniční politice ČR se orientovat na přátelské vztahy se všemi státy a národy, které ve světě prosazují politiku míru a přátelství. Při řešení mezinárodních konfliktů dávat přednost jednáním před ekonomickými a vojenskými sankcemi.
 • Nepřipustit, aby Armáda České republiky byla použita v rozporu se Severoatlantickou smlouvou a v akcích bez jasného mandátu Rady bezpečnosti OSN.více informací

 

ODPOVĚDNOST

Budeme posilovat vzájemnou odpovědnost politiků, státních orgánů a občanů za řádné fungování státu a stav společnosti. K tomu hodláme:

 • Prosadit zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých poslanců, senátorů a ministrů o vládních návrzích a zákonných normách, včetně zákonů a norem zajišťujících bezpečnost občanů, v Parlamentu a vládě České republiky. 
 • Organizovat veřejné skládání účtů představiteli politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (poslanci a senátory) o plnění volebního programu hnutí před občanskou veřejností. 
 • Prosazovat důsledný postoj vlády, Parlamentu a prezidenta republiky k ilegální migraci v zájmu bezpečnosti občanů České republiky. více informací
 • Prosazovat vyšší odpovědnost státu a posílení jeho vlivu v oblastech strategických surovin více informací, v energetických, dopravních  a výrobních kapacitách České republiky, jakož i vzdělávání, vědě a výzkumu.
 • Důsledně uplatňovat zásadu rovnosti státního, komunálního, družstevního a soukromého vlastnictví.
 • Podpořit aktivity občanů  České republiky, které povedou ke zvýšení jejich bezpečnosti. Prosazovat nezbytnost obnovení civilní ochrany obyvatelstva.
 • Důsledně hájit zájmy občanů České republiky v rámci Evropské unie a v dalších mezinárodních institucích, jichž je Česká republika členem.
 • Prosadit přijetí zákona a vytvoření podmínek k zavedení pracovní povinnosti vězňů.
 • Nekompromisně bojovat proti korupci ve společnosti. více informací

 

SOLIDARITA

Budeme prosazovat a důsledně uplatňovat principy solidarity a spravedlnosti ve vztazích mezi občany a mezi občany a státem. K tomu hodláme:

 • Podporovat, prosazovat a v praxi uplatňovat právní předpisy, které umožní zvyšovat kvalitu života každého jednotlivce více informací, podstatně zlepší životní úroveň seniorů více informací a zdravotně postižených občanů.
 • Trvat na tom, aby vojáci, příslušníci policie, příslušníci pohraniční stráže, hasiči, záchranáři, členové bezpečnostních sborů a všech složek Integrovaného záchranného systému a všichni, kteří se podíleli a podílejí na zabezpečení obrany a bezpečnosti občanů České republiky byli morálně a materiálně spravedlivě oceňováni, a to i po skončení jejich aktivní služby a v důchodu.
 • Prosazovat návrat k potravinové soběstačnosti, zamezit prodeji nekvalitních potravin v České republice, podporovat zvýšení kvality života na vesnici. 
 • Prosazovat zjednodušení právního řádu České republiky a jednotlivých právních předpisů tak, aby byly srozumitelné občanům. více informací
 • Podporovat zdanění výnosů z církevních restitucí. více informací
 • Zamezit zneužívání sociálních dávek a příspěvků ze státního rozpočtu lidem, kteří mohou, ale nechtějí pracovat. 

Veškerý obsah na tomto webu podléhá autorskému zákonu a je zakázáno jej dále šířit, kopírovat a jinak využívat bez písemného souhlasu politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA,  se sídlem Turnovského 497/2, Strašnice, 100 00, Praha 10.

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2018