Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Chci poskytnout dar

Každé politické hnutí, nebo strana je závislé na finančních darech. Budeme Vám velmi zavázáni když budete chtít podpořit naší činnost formou finančního daru. Jelikož ale dary a všechny příjmy musí být v souladu se zákonem přesně zadokumentovány, prosíme Vás o:

1) stažení a vyplnění jednoho z informačních formulářů:

2)  zaslání na email financnidar@hnutibos.cz  , nebo korespondenční adresu: Michal Havlíček - tajemník hnutí BOS, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

 

Po přijetí Vašeho emailu se Vám ozve náš odpovědný zástupce, který s Vámi uzavře darovací smlouvu. Pozor! Finanční obnos lze zaslat až po podpisu darovací smlouvy.

Bankovní spojení: 279919291/0300 (transparentní účet)

Vzory smluv naleznete pod tímto textem. Darovací smlouvu je třeba doplnit o Vaše údaje, dvakrát vytisknout, podepsat a obě kopie odeslat hnutí BOS k potvrzení. Na formě doručení se s Vámi domluví náš odpovědný zástupce.

  • Vzorová smlouva ve formátu Word   (vyplnit na PC, podepsat, naskenovat a odeslat emailem)
  • Vzorová smlouva ve formátu PDF     (vytisknout, vyplnit perem, podepsat a naskenované odeslat emailem, nebo originál poslat poštou na korespondenční adresu: Michal Havlíček - tajemník hnutí BOS, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové)

 Vyplněnou a podepsanou smlouvu zašlete dle instrukcí na email financnidar@hnutibos.cz  , nebo korespondenční adresu: Michal Havlíček - tajemník hnutí BOS, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

 

Dar může být poskytnut bezhotovostním převodem, nebo v hotovosti. Při bezhotovostním poskytnutí daru uvede dárce své datum narození ve formátu RRMMDD jako variabilní symbol platby a do zprávy pro příjemce text, sestávající ze slova DAR a svého jména a příjmení, právnická osoba uvede do zprávy pro příjemce slovo DAR, svou obchodní firmu nebo název a IČ jako variabilní symbol platby v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 a § 19h odst. 1 písm. g) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Účel, tj. dar, platební transakce musí být v platebním příkaze uveden.

 

Možnost odečtu poskytnutého daru z daňového základu

Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Odesláním vyplněného formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas mohu kdykoliv odvolat.

 

 

Veškerý obsah na tomto webu podléhá autorskému zákonu a je zakázáno jej dále šířit, kopírovat a jinak využívat bez písemného souhlasu politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA,  se sídlem Turnovského 497/2, Strašnice, 100 00, Praha 10.

Vytvořila BusinessMC, Použit redakční systém PublicMC s podporou mediální skupiny MediaMC | Zpravodajství Online | Copyright: BusinessMC 2008-2017