PROVOLÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČR

Ústavní zákon č.:1/1993 Sb.: Ústava České republiky: PREAMBULE: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou…

Číst →