Pozvánka k volbám

 Dopis-pozvánka k volbám

Kdo jsme:

 • Jsme občané ČR
 • Jsme otevření všem, kteří mají podobné názory a chtějí společně s námi prosadit náš program
 • Jsme profesionálové, bývalí a v rámci zákona i současní příslušníci armády, policie, zpravodajských služeb, pohraniční stráže, hasičů (včetně dobrovolných), záchranářů, dalších bezpečnostních sborů a složek Integrovaného záchranného systému.
 • Jsme ti, k nimž jste se vždy obraceli a obracíte, když potřebujete pomoc, ti, kteří vždy stáli a stojí mezi Vámi a vším, co ohrožuje životy, zdraví a majetek Vás a Vašich blízkých.
 • Jsme ti, kteří řešili a řeší závažné trestné činy, chránili a chrání hranice a území ČR, byli a jsou připraveni pomáhat Vám nejen v krizových situacích, katastrofách a velkých neštěstích, ale i při zdravotních a dalších problémech běžného života.
 • Jsme ti, kteří nejsou informačně závislí na sdělovacích prostředcích; proto si více než ostatní uvědomujeme rizika, plynoucí z:
  • plíživé islamizace evropských zemí včetně ČR
  • ilegální migrace, mezinárodního terorizmu a s tím spojeného  nárůstu počtu kriminálních trestných činů
  • možnosti  vzniku válečného konfliktu na území Evropy.
 • Jsme ti, kteří vždy byli, jsou a budou připraveni pomoci, ve dne i v noci, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Kdo nejsme:

 • Nejsme populisté. Neslibujeme a neděláme nic, co neumíme a čemu nerozumíme.
 • Nejsme negativisté, házející špínu na všechny, kdo s námi nesouhlasí a na všechno, co se nám nelíbí.
 • Nejsme ani zkorumpovaní, ani zatížení závažnými trestnými činy (ty naopak odhalujeme).
 • Nejsme zavázáni jakýmkoliv lobbistickým skupinám, které by nás ovlivňovaly při prosazování potřebných zákonů v neprospěch občanů.

Obracíme se na všechny občany bez rozdílu věku, na studenty a všechny mladé lidi, kterým není lhostejný současný vývoj naší země ani jejich vlastní budoucnost, aby se zamysleli nad naším programem a sdíleli ho. A stejně jako jste v roce 1989 vyšli hromadně do ulic, vyjděte v co největším počtu k volebním urnám a volte podle svého svědomí.

Napište nám